Welkom bij Keiwerkt

Over ons

Vanuit Keiwerkt gaat de familie Krikke dagbesteding aanbieden, een nieuwe uitdaging en een nieuwe activiteit van deze ondernemers in het sociale domein. Het doel van Keiwerkt is het verzorgen van zinvolle dagbesteding daar is kledingbank een goed startpunt voor…

Old Skool +

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig? Wij denken graag met u mee. Old Skool + is een aanvullende dienst van kinderopvang de Kinderkei en biedt gespecialiseerde opvang voor kinderen met een eigen zorgvraag….

Kledingbank “Het Winkeltje”

Het doel van de kledingbank Het Winkeltje is het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde kleding, en deze eveneens kosteloos te verstrekken aan personen die onvoldoende besteedbaar inkomen hebben, om in het levensonderhoud te voorzien…

Praktische informatie

Keiwerkt houdt rekening met jouw mogelijkheden en ontwikkeling.  De mensen die bij ons werken noemen wij meewerkers. Zij en hun unieke  en individuele traject staan centraal…