Kledingbank

Het doel van de kledingbank Het Winkeltje is het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde kleding, en deze eveneens kosteloos te verstrekken aan personen die onvoldoende besteedbaar inkomen hebben, om in het levensonderhoud te voorzien.

Om gebruik te kunnen maken van onze winkel dient u een bewijs te kunnen overleggen: bijvoorbeeld via de voedselbank, de gemeente ( Bijstandsuitkering) of andere instanties zoals Humanitas, Bewind voering , Schuldsanering e.d.

Kleding inname
Op dit moment kan geen kleding worden ingeleverd.

Openingstijden halen kleding
Iedere 1e en 3e woensdagochtend van de maand van 9.00 – 11.00 uur.
Iedere laatste donderdagavond van de maand van 19.00 – 20.00 uur.
Gesloten tijdens schoolvakanties.

Vragen?
Ons telefoonnummer is 0561 – 728 727
Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.00 – 17.00 uur