Kledingbank

Het doel van de kledingbank Het Winkeltje is het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde kleding, en deze eveneens kosteloos te verstrekken aan personen die onvoldoende besteedbaar inkomen hebben, om in het levensonderhoud te voorzien.

De kleding die bij ons binnenkomt wordt geselecteerd: alleen nette en bruikbare kleding komt in onze winkel terecht, de kleding word eerst gewassen en gestreken. De afgekeurde kledingstukken die niet meer gebruikt kunnen worden. Gaan we bewerken tot andere bruikbare textiele.

Om gebruik te kunnen maken van onze winkel dient u een bewijs te kunnen overleggen: bijvoorbeeld via de voedselbank, de gemeente ( Bijstandsuitkering) of andere instanties zoals Humanitas, Bewind voering , Schuldsanering e.d.

Kleding inname
Kan op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:30
Het kan ook gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde kleding/textiel bakken.

Alle soorten kleding en textiel zijn welkom.
Bij de kleidingbank word de selectie gemaakt tussen goed en te herstellen of om te verwerken kleding.

Wat kunt u brengen?
Kledingstukken: nieuw, oud, stuk, werkkleding.
Textiel: gordijnen, handdoeken, bed linnen.
Schoeisel: goed uitziend schoeisels.

Op afspraak grote leveringen kledingen betreft; ook werk kleding die verwerkt kunnen worden, de bedrijfsbedrukte kleding komt niet weer in omloop.

Openingstijden halen kleding
Elke 1ste en 3de woensdag van de maand van 9:00 tot 11:00.